Dobra znajomość języka

Tłumaczenia techniczne

Co jest ważne w tłumaczeniach technicznych?

Tłumaczenia techniczne znacząco różnią się od tłumaczeń tekstów z innych dziedzin

Tłumaczenia techniczne znacząco różnią się od tłumaczeń tekstów z innych dziedzin.

Proste przekłady użytkowe czy tłumaczenia z obszarów humanistycznych nie stanowią tak wielkiego wyzwania, jak przetłumaczenie tekstów z bardziej specjalistycznych dziedzin. Czy możemy znając dany język przetłumaczyć tekst techniczny samodzielnie, pomimo braku fachowej wiedzy? Mamy na wyciągnięcie ręki narzędzia tłumaczące automatycznie oraz mnóstwo źródeł internetowych. Próby samodzielnych tłumaczeń technicznych mogą jednak zakończyć się niepowodzeniem, frustracją, nieprofesjonalnie prezentującym się tekstem lub licznymi niewyłapanymi okiem laika błędami, które będą razić odbiorcę. Zawodowy tłumacz techniczny musi nie tylko wykazać się perfekcyjną znajomością języków (języka tekstu oryginalnego oraz języka na który tłumaczy), ale również solidną znajomością dziedziny swojego tłumaczenia.

Tłumaczenia techniczne piękne oczy Agaty to dosyć ogólny termin charakteryzujący tłumaczenia wyspecjalizowanych tekstów z konkretnych dziedzin, są to przede wszystkim instrukcje, podręczniki, ulotki, broszury, katalogi, specyfikacje techniczne. Szczególną biegłość w specyfice danej branży wykaże tłumacz o odpowiednim wykształceniu lub bogatym doświadczeniu zawodowym w danej dziedzinie. Ponadto tłumacz powinien pamiętać o ogólnych podstawowych zasadach przekładu, czyli wystrzegać się kalek językowych, dostosować tekst do odbiorcy nie zapominając o różnicach w kontekstach kulturowych, a jednocześnie nie odbiegać przy tym od wartości merytorycznej oryginalnego tekstu. Dosłowność przekładu często wymaga poświęcenia na rzecz jego klarowności i użyteczności. Tłumacz nie może jednak zapomnieć, że określone terminy i pojęcia mają już swój odpowiednik w obydwu językach i należy się go trzymać, a nie wymyślać koła na nowo.

Tłumaczenia techniczne powinny:

  • być nieskazitelne pod względem językowym
  • posiadać adekwatne dla danego języka odpowiedniki specjalistycznych terminów i pojęć
  • być dostosowane pod względem kulturowym do odbiorcy danego języka.

hcąc zostać tłumaczem tekstów technicznych warto przyłożyć wagę do wyspecjalizowania się w konkretnym obszarze. Warstwa translatologiczna i poprawność językowa jest niezwykle ważna, ale istotną wartością dodaną będzie poszerzenie horyzontów w ramach określonej specjalizacji.

Tło zdjęcie utworzone przez ijeab - pl.freepik.com